9 august 2012

EMOTIILE SUNT...

O emoţie este motivaţie în formă pură – este presiunea psihologică de a acţiona.

 Rolul emoţiilor este de a ne anunţa atunci când necesităţile noastre nu sunt satisfăcute şi de a ne motiva să acţionăm pentru a le satisface.
 Toate emoţiile au un scop pozitiv: sunt mesajele date de subconştient pentru a ne determina să acţionăm în scopul de a depăşi o situaţie dificilă.
 

De exemplu: mânia este o emoţie care ne spune că percepem o anumită situaţie sau o
acţiune ca fiind incorectă faţă de noi. Aceasta emoţie ne motivează să acţionăm pentru a remedia situaţia şi pentru a restabili corectitudinea.
 

Vinovăţia este o emoţie care ne spune că percepem o situaţie în care noi nu suntem corecţi faţă de o altă persoană (sau faţă de propria persoană). Ne motivează să acţionăm pentru a restabili corectitudinea, pentru a ne reabilita faţă de acea persoană
şi de cele mai multe ori “cere o pedeapsă”, la un nivel conştient sau subconştient.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu