6 august 2012

[AÎ+AD] x A = PI


O definiţie a potenţialului individual este redată de ecuaţia: [AÎ+AD] x A = PI. Primele două litere, AÎ, reprezintă aptitudinile înnăscute. Acestea sunt cele cu care vă naşteţi, înclinaţiile voastre naturale, temperamentul şi capacitatea mentală
în general. Următoarele două litere, AD, reprezintă aptitudinile dobândite. Acestea sunt: cunoştinţele, îndemânările, talentul, experienţa şi abilităţile pe care le-aţi dobândit sau dezvoltat, pe măsură ce aţi crescut şi v-aţi maturizat. Următoarea literă, A, reprezintă atitudinea, sau tipul de energie mentală pe
care o folosiţi la combinarea aptitudinilor înnăscute şi dobândite.

PI înseamnă performanţa individuală. Deci, ecuaţia este: Aptitudini înnăscute plus Aptitudini Dobândite, totul înmulţit cu Atitudinea personală, este egal cu Performanţa Individuală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu